• TERMO ARI KOVANI (Kuluçkalık) - Pratik ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO ARI KOVANI (Kuluçkalık) - Pratik Çerçeveli
 • TERMO BALLIK (Pratik Çerçeveli)LANGSTROTH Tipi TERMO BALLIK Pratik Çerçeveli
 • TERMO DAR BALLIK Pratik Dar ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO DAR BALLIK Pratik Dar Çerçeveli
 • TERMO ARI KOVANI (Kuluçkalık) Ağaç ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO ÜRETİM KOVANI (Kuluçkalık) Ağaç Çerçeveli
 • TERMO BALLIK Ağaç ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO BALLIK Ağaç Çerçeveli
 • TERMO BALLIK ÇerçevesizLANGSTROTH Tipi TERMO BALLIK Çerçevesiz
 • TERMO DAR BALLIK ÇerçevesizLANGSTROTH Tipi TERMO DAR BALLIK Çerçevesiz
 • ERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Pratik ÇerçeveliERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Pratik Çerçeveli
 • ERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Kuluçkalık) Pratik ÇerçeveliERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Kuluçkalık)Pratik Çerçeveli
 • ERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Ağaç ÇerçeveliERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Ağaç Çerçeveli
 • Arıcılık Haberleri

  Türkiye'de bulunan 1 milyon 500 bin arı kolonisinden yaklaşık 525 bini göçebe hayat sürüyor.

  Türkiye 5 milyon koloni varlığı ile dünyada ikinci sırada yer alıyor. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin toplam arı varlığı yaklaşık 10 milyon olarak hesaplanırken, Türkiye yıllık 70 bin ton bal üretimi ile de yine dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye, dünya arı varlığının yüzde 8'ine sahip ve bal üretiminin ise yüzde 5,2'lik kısmını gerçekleştiriyor, bal dış satımı ile dünyadaki pazarın yüzde 3,7'lik bölümünü oluşturuyor. Avrupa Birliği ülkelerinin ithal ettikleri toplam balın yüzde 6'sını Türkiye karşılıyor. Kimsede olmayan bir diğer önemli kaynak ise dünya çam balının yüzde 90-95'ini Türkiye üretiyor.  Dünyanın başka hiçbir bölgesinde nektar akımının uzun süreye yayılan ülkesi bulunmuyor. Türkiye'de 104 bini sabit ve 46 bini gezginci olmak üzere toplam 150 bin işletmede arıcılık yapılıyor. Türkiye 5 milyon koloni varlığı ile Çin'den sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor.

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Güler, Karadeniz Bölgesi'nin 50 bin işletme ile en fazla arı yetiştiricisinin bulunduğu bölge olarak öne çıktığını, Akdeniz Bölgesi'nin ise 14 bin dolayında işletme ile en az arıcılık işletmesinin olduğu bölge olduğunu söyledi. Ege'de 15, İç Anadolu 23, Doğu Anadolu'da 16, Güneydoğu Anadolu'da 14 ve Marmara Bölgesi'nde 15 bin dolayında arı yetiştiricisinin bulunduğunu belirten Doç. Dr. Ahmet Güler, Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi farklılığa bağlı oluşan zengin ve tüm yaz sezonuna yayılan çiçeklenme dönemi sebebiyle ülkede arıcılığın göçer sistem haline geldiğini kaydetti.

  Türkiye'de büyük bir arı göçünün yaşandığını dile getiren Güler, "Mevcut koloni varlığının önemli bir kısmı kış mevsimini Akdeniz, Çukurova ve Güney Ege bölgelerinde geçirmektedir. Üretim sezonunun başlaması ile bu koloniler 3 bin 500-4 bin kilometreye varan mesafeler kat ederek zengin flora kaynaklarının bulunduğu bölgelere taşınırlar. Bu sistem, yetiştiriciliğin bazı olumsuz tarafları olmakla beraber Türk arıcısına büyük ekonomik katkı sağlamaktadır. Arı yetiştiriciliği bu sayede entansif nitelik kazanmakta ve bir sezonda kolonilerden 2-3 bal hasadı yapma imkanı vermektedir. Türkiye'de 1,5 milyon koloni uzun mesafeli göçer arıcılık sisteminde yer alır. Bu sistemde 12 bin arıcı ailesi faaliyet yapmaktadır. İşletmelerde koloni başına bal verimi yıldan yıla değişmekle birlikte yaklaşık 25-40 kilogram arasında değişmektedir" dedi.

  Güler, bölgelerin aldıkları göç miktarının çiçeklenme dönem ve çiçek potansiyeline göre değiştiğini de sözlerine ekledi.

  KAYNAK