• TERMO ARI KOVANI (Kuluçkalık) - Pratik ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO ARI KOVANI (Kuluçkalık) - Pratik Çerçeveli
 • TERMO BALLIK (Pratik Çerçeveli)LANGSTROTH Tipi TERMO BALLIK Pratik Çerçeveli
 • TERMO DAR BALLIK Pratik Dar ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO DAR BALLIK Pratik Dar Çerçeveli
 • TERMO ARI KOVANI (Kuluçkalık) Ağaç ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO ÜRETİM KOVANI (Kuluçkalık) Ağaç Çerçeveli
 • TERMO BALLIK Ağaç ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO BALLIK Ağaç Çerçeveli
 • TERMO BALLIK ÇerçevesizLANGSTROTH Tipi TERMO BALLIK Çerçevesiz
 • TERMO DAR BALLIK ÇerçevesizLANGSTROTH Tipi TERMO DAR BALLIK Çerçevesiz
 • ERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Pratik ÇerçeveliERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Pratik Çerçeveli
 • ERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Kuluçkalık) Pratik ÇerçeveliERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Kuluçkalık)Pratik Çerçeveli
 • ERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Ağaç ÇerçeveliERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Ağaç Çerçeveli
 • Arıcılık Haberleri

  Erzurum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taner Bayır, Erzurum?daki arıcılık potansiyelinin son derece yüksek olduğunu, fakat arıcılığa gerekli özen gösterilmediğinden, bu potansiyelden tam kapasiteyle yararlanılmadığını söyledi. Kış mevsimine girildiği bu günlerde arıcıların koloni kayıplarını asgariye indirmek için bir takım tedbirler alınmasının yararlı olacağını belirten Erzurum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayır, kolonilerin sonbahar bakımının arıların kışı kayıpsız veya en az kayıpla atlatabilmeleri için çok önemli olduğunun ifade etti.


  YETİŞTİRİCİLER GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEYİNCE

  Başkan Bayır, ?Kolonilere kış yiyeceği olarak bal, polen ve depolanmış petekler bırakılması gerekir. Küflenmiş peteklerdeki ballar, ekşimiş ballar, düşük kaliteli ballar ve salgı balları kış yiyeceği olarak kullanılmamalıdır. Yapılacak kontrollerde 8 ile 10 peteği arıyla kaplı bir kovana kış yiyeceği olarak 12 ile 15 kilo gram bal bırakılmalıdır. Özellikle ilkbaharda taze polen gelmeye başlayıncaya kadarki dönemde arıların yavru yetiştirmeyi başlatıp sürdürebilmeleri için bırakılan ballı peteklerin 3 ile 4 tanesinde aynı zamanda yeterince polen de olmalıdır.? dedi.

  BAYIR?IN UYARISI

  Yapılacak kontrollerde arı mevcudu zayıf, ana arısız, ana arısı yaşlanmış ve verimsiz olan koloniler sonbaharda birleştirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Taner Bayır, ?Örtü bezi olarak sentetik maddeler yerine pamuklu dokumalar tercih edilmeli, kovanlar yüzde 15 öne meyilli konulmalı ve uçuş delikleri güneydoğu istikametine gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Arıların işgal etmediği petekler kovandan çıkarılarak bölme tahtası konulmalı ve boşluklar saman yastığı ve gazete kağıdı ile daraltılarak çerçeveler sıkıştırılmalıdır. Kışlatma dışarıda yapılabileceği gibi içeride de yapılabilir. Dışarıda kışlatılan kovanların yağmur ve kar suyundan etkilenmemeleri için gerekli tedbirler alınmalı, aşırı soğuklardan arıların etkilenmemesi için yalıtım malzemeleriyle kovanlar yalıtılmalıdır. İçeride kışlatma yapılacaksa, kışlatma yerinde iyi havalandırılma sağlanmalı, kovanlar istiflenirken yerden en az 30 santim yükseğe kaldırılmalı, güçlü koloniler alta zayıflar üste gelecek şekilde yerleştirilmeli, kışlatma odasına ışık ve fare gibi zararlıların girmemesi sağlanmalı, kışlatma odasında ısının 0-7 santigrat derece olmasına ve gürültünün olmamasına azami gayret sarf edilmelidir.? diye konuştu.

  KAYNAK