• TERMO ARI KOVANI (Kuluçkalık) - Pratik ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO ARI KOVANI (Kuluçkalık) - Pratik Çerçeveli
 • TERMO BALLIK (Pratik Çerçeveli)LANGSTROTH Tipi TERMO BALLIK Pratik Çerçeveli
 • TERMO DAR BALLIK Pratik Dar ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO DAR BALLIK Pratik Dar Çerçeveli
 • TERMO ARI KOVANI (Kuluçkalık) Ağaç ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO ÜRETİM KOVANI (Kuluçkalık) Ağaç Çerçeveli
 • TERMO BALLIK Ağaç ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO BALLIK Ağaç Çerçeveli
 • TERMO BALLIK ÇerçevesizLANGSTROTH Tipi TERMO BALLIK Çerçevesiz
 • TERMO DAR BALLIK ÇerçevesizLANGSTROTH Tipi TERMO DAR BALLIK Çerçevesiz
 • ERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Pratik ÇerçeveliERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Pratik Çerçeveli
 • ERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Kuluçkalık) Pratik ÇerçeveliERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Kuluçkalık)Pratik Çerçeveli
 • ERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Ağaç ÇerçeveliERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Ağaç Çerçeveli
 • Arıcılık Haberleri

  Kahta Arıcılar Derneği Başkanı Bilal Dalbaş, kaliteli bal ürettiklerini ve üretimde kalitenin artması için ulusal arı ürünleri analiz laboratuarlarının en kısa zamanda kurulmasını istediklerini söyledi. Dalbaş, "Sektörün bal üreticisi ülkeler ile rekabet eder duruma getirilmesi için Kahta arıcılığının ve arıcılık sorunlarının masaya yatırılması gerekiyor" dedi.
  Türkiye'nin, arıcılıkta dünyada ikinci sırada yer aldığını ifade eden Arıcılar Derneği Başkanı Bilal Dalbaş, "Arıcılık tarımsal bir sektör olma yoluna girmiş olup, günümüzde ekonomik potansiyeli oldukça önemli düzeyde olan bir sektördür.

  Buna bağlı olarak bilgi, yoğun bir üretimi zorunlu kılar. İlimizde de arıcılık açısından öneli avantajlar var. Adıyaman'da arıcılık açısından büyük bir potansiyel var. Bu potansiyel kullanılamamaktadır. Çünkü ilimiz bir yandan sanayileşme ve kentleşme sürecini yaşarken diğer yandan azalan tarım arazileri ve küçülen tarım işletmelerinde kırsal nüfus gelir dağılımından yeterince pay alamamaktadır.

  İlimizde bu sektörü geliştirebilmek kırsal alanların bir geçim kaynağı olabilmesi içinde alt yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Biz sivil toplum kuruluşu olarak bölgesel arıcılık eğitim merkezleri ve AB tarafından akredite olabilecek ulusal arı ürünleri analiz laboratuarlarının en kısa zamanda kurulmasını istiyoruz. İlimizde arıcılık sektörünü olumsuz yönde etkileyen arı hastalıkları, parazitoloji, mikrobiyoloji, viroloji, toksikoloji gibi bulgulara rastlanılmaktadır. İlimizin bilimsel düzeye hitap edebilmesi için araştırma ve araştırmaların sahaya yayımı gereklidir. Bilimsel kongre ve bilgi şöleni bu amaca hizmet eder. Arıcılık sektörü sadece tarım, gıda güvenliği, çeşitlilik ve ulusal ekonomiye farklı arı ürünleri katmanın yanında tozlaşma ile tarımsal ve yabani bitkiler için daha fazla katkı sağlamaktadır. Genel olarak bal arılarının ekonomik ve ekolojik yönden ne kadar önemli olduğu iyi bilinmektedir. Bu bağlamda, Albert Einstein'ın dediği gibi 'arılar ölürse canlıların yaşamı 4 yılda sona erer.'

  Bu nedenle biz sivil toplum kuruluşu olarak bölgesel arıcılık eğitim merkezleri ve AB tarafından akredite olabilecek ulusal arı ürünleri analiz laboratuarlarının en kısa zamanda kurulmasını istiyoruz" dedi.

  KAYNAK