• TERMO ARI KOVANI (Kuluçkalık) - Pratik ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO ARI KOVANI (Kuluçkalık) - Pratik Çerçeveli
 • TERMO BALLIK (Pratik Çerçeveli)LANGSTROTH Tipi TERMO BALLIK Pratik Çerçeveli
 • TERMO DAR BALLIK Pratik Dar ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO DAR BALLIK Pratik Dar Çerçeveli
 • TERMO ARI KOVANI (Kuluçkalık) Ağaç ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO ÜRETİM KOVANI (Kuluçkalık) Ağaç Çerçeveli
 • TERMO BALLIK Ağaç ÇerçeveliLANGSTROTH Tipi TERMO BALLIK Ağaç Çerçeveli
 • TERMO BALLIK ÇerçevesizLANGSTROTH Tipi TERMO BALLIK Çerçevesiz
 • TERMO DAR BALLIK ÇerçevesizLANGSTROTH Tipi TERMO DAR BALLIK Çerçevesiz
 • ERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Pratik ÇerçeveliERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Pratik Çerçeveli
 • ERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Kuluçkalık) Pratik ÇerçeveliERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Kuluçkalık)Pratik Çerçeveli
 • ERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Ağaç ÇerçeveliERGONOMİK AHŞAP ARI KOVANI (Ballıklı) Ağaç Çerçeveli
 • Arıcılık Haberleri

  Muğla'da 5-8 Ekim 2010 arasında, 10 ülkeden 13 bilimadamı ve 200 yabancı davetlinin katılımıyla düzenlenen 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Muğla Valiliği, Muğla Üniversitesi Arıcılık ve İpek Böcekçiliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) tarafından düzenlenen dört günlük kongreye, Türkiye'nin yanısıra Libya, Suriye, Suudi Arabistan, Yunanistan, Mısır, Azerbaycan, Bulgaristan, İtalya ve Yemen'den bin 500 kişi katıldı. Bilim kurulu tarafından sunulan bildiriler toparlanarak sonuç bildirisi yayımlandı.

  MAYBİR Başkanı Ziya Şahin, kongreye yurt dışı ve il dışından katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirterek, Muğla'daki arıcılarınsa duyarsız kalmasına çok üzüldüğünü söyledi. Şahin, yayımlanan bildirileri kongre sonunda bilim kuruluyla dokuz başlık altında biraraya getirdiklerini kaydetti. Arıcılığın dünyada giderek büyüyen bir sektör olup tarım üretiminin sürekliliğine katkısı sebebiyle her geçen yıl daha da önemsendiğini belirten Şahin, "Arıcılık, başta bal üretimi olmak üzere diğer arı ürünleriyle birlikte toplumun sağlıklı beslenmesine önemli katkılar sağlayan bir üretim faaliyetidir. Türkiye için sosyoekonomik önem arz etmekte, kırsal kesimde yaşayan ve yeterli işlenebilir toprağı olmayan onbinlerce aile için yaşam kaynağı oluşturmaktadır." dedi.

  Gezginci arıcılıkta her yer değiştirmede istenen arı sağlık raporlarının, arıcılığın fiili şartnamelerine göre yeniden uyarlanması gerektiğini anlatan MAYBİR Başkanı Şahin, raporların geçerlilik süresinin mevsimlik en az 6 ay olması gerektiğinin altını çizdi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın yerli gen kaynaklarının korunmasına yönelik diğer türlerde gösterdiği çabayı yerli arı ırklarında da göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin herhangi bir bölgesinde yetiştirilen ana arıların her yerde satılmasının ve damızlık dahi olsa ana arı ithalatının önlenmesi hayati önem arz etmektedir. Aksi takdirde genetik kirlilik oluşacak, sahip olduğumuz genetik zenginlik heba olacaktır. Bölgesel bal arılarının ıslahına yönelik çalışmalara hemen başlanmalıdır. Arı ıslahında varroa ve Amerikan yavru çürüklüğüne dayanıklı hatlar oluşturulması konusunda çalışmalar yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

  Kültür bitkileri yetiştiriciliğinde ve meyvecilikte programlı bir şekilde tozlaşma amaçlı arı kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiği belirten Ziya Şahin, arı üreticilerine bütün dünyada olduğu gibi polinasyon desteği verilmesini de istedi. Arı hastalıklarıyla mücadelede mum ve petek basım ünitelerinin yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çeken Şahin, "Bu anlamda, hijyen oluşturmayan mum üniteleri ve sterilize şartlarını yerine getirmeyen petek basım ünitelerine ruhsat verilmemeli, verilenler de yenilenmelidir. İthal mum girişi yasaklanmalıdır. Analizleri yapılmayan mumların kullanılmasına müsaade edilmemelidir. Amerikan yavru çürüklüğü, tazminat kapsamına alınmalıdır. Avrupa Birliği'nde yasaklanan ancak ülkemizde hâlâ kullanılan tarım ve arı ilaçlarının ithali, satışı ve kullanılması yasaklanmalıdır. Tarım alanlarında yapılan bilinçsiz ilaçlamalar, arıcılığın gelişmesini ve geleceğini engellemektedir." şeklinde konuştu.

  Şahin, tarım ve hayvancılığa sağlanan destekler kapsamında arıcılara da yeterli destek verilmesini gerektiği belirterek, bunların da kaliti ve verimlilik olmak üzere iki ana tema üzerinde yapılması gerektiğini kaydetti. Çam balı üretim alanlarında yapılaşmaya asla izin verilmemesini de isteyen Şahin, bakım kesimlerininse bal üretim dönemleri sonunda, nisan ayında yapılması gerektiği söyledi.

  2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'ne, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden 13 bilimadamı 25 bildiriyle katılırken yurt dışından ve Arap ülkelerinden yaklaşık 200 yabancı davetliyle Türkiye'nin 79 ilinin birlik başkanları ve arı üreticileri katıldı. Kongre süresince Türkiye'de ve dünyada arıcılık, arıcılık ve arıcılık ekonomisi, arı biyolojisi ve ıslahı, koloni yönetimi ve üretim teknikleri, arı sağlığı ve sağlıklı arı yetiştiriciliği, arı florası ve verimlilik, çam balı ve çam pamuklu koşnili, arı hastalık ve zararlıları, çevre ve arıcılık gibi konular ele alındı.

  KAYNAK